Registerutdrag

Du har rätt att en gång per år skriftligt begära ett så kallat registerutdrag som visar om du finns med i våra register och vad det står om dig. Skulle det finnas oriktiga eller missvisande uppgifter om dig har du rätt att begära rättelse. För att få hjälp med detta kan du vända dig till personuppgiftsombudet.

Som huvudregel gäller att en e-postadress får användas i marknadsföringssyfte endast om personen samtyckt till det på förhand. E-postadressen får också användas om företaget fått den av en kund i samband med försäljning av en produkt. Men det gäller endast under vissa förutsättningar. Hos Konsumentverket kan du läsa mer om vad reglerna säger och hur du skyddar dig mot skräppost (spam).

Läs mer hos Konsumentverket

Är en e-postadress en personuppgift och vad säger personuppgiftslagen?

En e-postadress är att betrakta som personuppgift om den går att knyta direkt eller indirekt till en levande person. Om uppgifterna ska användas för marknadsföring via elektronisk post som kommunikationskanal är det dock marknadsföringslagen och inte personuppgiftslagen som är tillämplig. Som huvudregel gäller enligt marknadsföringslagen att en e-postadress får användas i marknadsföringssyfte endast om personen samtyckt till det på förhand. E-post får emellertid även, under vissa förutsättningar, användas om företaget fått e-postadressen av en kund i samband med försäljning av en produkt.

Datainspektionen utövar inte tillsyn över att marknadsföringslagen följs. Det är i stället till Konsumentverket man ska vända sig vid frågor eller problem när det gäller e-postreklam.

 

 
 

Kontakt

 alenawedebrand@msn.com         telefon:070-2245182
 

Hantering av personuppgifter

 

Dina personuppgifter

Mina kunders integritet är av yttersta vikt för oss och syftet med denna policy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur jag samlar in, använder, överför och lagrar dina personuppgifter. Websidan www.alenawedebrand.cz utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta mig!

Personuppgiftsansvar

Alena Wedebrand är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats.

Kontaktuppgifter 

Du kan kontakta mig via telefon 070-2245182 och e-mail: alenawedebrand@msn.com

Uppgifter som samlas 
När du laddar ner någon produkt från min hemsida. De uppgifter jag samlar in är kontaktuppgifter (namn, e-post).

 

 

Uppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats
När du använder min webbplats samlar jag in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, som t.ex. ditt IP-nummer. Jag samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka produkter du är intresserad av. 

Rättslig grund och överföring av dina personuppgifter . Vi behandlar även uppgifter med stöd av samtycke samt för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. 

Jag använder mig av e-post. 

 

Hur länge sparas personuppgifterna 
Jag sparar uppgifterna jag samlar in i min kunddatabas. Dina uppgifter sparas så länge du väljer att fortsätta ta emot kommunikation från oss. 

Dina rättigheter 

Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig, kontakta oss på alenawedebrand@msn.com så får du ett registerutdrag. 

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet sker utan samtycke. All annan behandling sker med stöd av samtycke, du kan närsomhelst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera dina uppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Du har också rätt att begära att dina uppgifter kompletteras eller rättas. 

Du har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi bryter mot reglerna. Från 25:e maj 2018 finns en e-tjänst för detta på Datainspektionens hemsida. Datainspektionen tar emot din anmälan och beslutar om tillsyn.