Štítek: andning

Andas in glädjen!

När andningen är lätt, naturlig och fri är den väldigt värdefull, men då tänker vi inte alls på det. Då lever vi bara och känner livets lätthet och glädje. Den strömmande luften som man suger in i kroppen och sedan lämnar tillbaka i förändrad form, det är det vi kallar andning. Varje litet hinder och avsmalning av luftvägarna...